BT Metro - шаблон joomla Окна
مدیریتی و شخصیتی

چرا کارها را نیمه کاره رها میکنیم

دلیل نیمه کاره رها کردن کارها

چرا کارها را نیمه کاره رها میکنیم1چرا کارها را نیمه کاره رها میکنیم2چرا کارها را نیمه کاره رها میکنیم3چرا کارها را نیمه کاره رها میکنیم4

 

در تصاویر بالا، دلایل نیمه کاره رها کردن کارها به خوبی مشخص است...

 

دلایل نیمه کاره رها کردن کارها

1- انتظار نتایج سریع دارند

2- اعتماد به نفس و خودباوری خود را از دست میدهند

3- از آینده میترسند

4- در مقابل تغییر مقاومت میکنند

5- در گذشته خود گیر میکنند

6- اشتباهات خود را تکرار میکنند

7- از توانایی های خود استفاه نمیکنند

8- بر نقاط ضعف خود تمرکز میکنند

9- معتقدند دنیا به آنان بدهکار است

10- ترس از شکست آنها بیشتر از شوق به موفقیت است

11- بیش از حد فشار کاری دارند

12- فکر میکنند تنها آنان مشکل دارند

13- کارهای شدنی را هیچوقت انجام نمیدهند

14- احساس میکنند باید چیزی را از دست بدهند

15- معتقدند شکست باید به آنها سر بزند

16- خود را سرزنش میکنند

مدیریت، شخصیت شناسی