BT Metro - шаблон joomla Окна
مدیریتی و شخصیتی

اول ایجاد ترس، سپس تسکین

اول ایجاد ترس، سپس تسکین

این تصور را در شما ایجاد میکند که به دستاوردی رسیده اید و پس از آن پذیرش درخواست های بعدی توسط شما آسان میشود. اساس این روش هم بر پایه بی تعادلی اولیه ذهن ناشی از ترس و بعد از آن حرکت به سمت تسکین خواهد بود...

مدیریت، مذاکره