BT Metro - шаблон joomla Окна
مدیریتی و شخصیتی

چرا با وجود شکست، بعضی افراد باز هم پیشرفت میکنند؟

چرا با وجود شکست، بعضی افراد باز هم پیشرفت میکنند؟

زیرا این افراد روی مهارت، یادگیری و ارتباطات خود سرمایه گذاری کرده اند و مانند بسیاری از مردن سرمایه آنها در ملک و دارایی های مادی نیست

نکته مدیریتی