BT Metro - шаблон joomla Окна
مدیریتی و شخصیتی

درخواست غیر معمول

درخواست غیر معمول


در این روش از شما یک درخواست غیرمعمول میشود که تا بحال به آن فکر
نکرده اید. به طور مثال در قرار ملاقات، شخص از شما میخواهد که کفش
خود را درآورید و به او بدهید تا چند لحظه بپوشد. این عمل باعث میشود تا
تعادل ذهنی فرد به هم ریخته و آماده پذیرش درخواست های نامناسب شود.

مذاکره, روانشناسی