BT Metro - шаблон joomla Окна
مدیریتی و شخصیتی

10 ویژگی رهبران شایسته

10 ویژگی رهبران و مدیران شایسته

 

67%   دارای استاندارد های اخلاقی بالایی هستند

59%   اهداف کوتاه مدت و بلند مدت شفافی ارائه میدهند

56%   انتظارات را به صورت شفافی ارائه میکنند

52%   برای تغییر نظرات انعطاف پذیر هستند

43%   به آموزش مداوم کارکنان متعهد هستند

42%   به طور مرتب ارتباط برقرار میکنند

39%   نسبت به ایده ها و رویکرد های جدید باز هستند

38%  احساس موفقیت و شکست را باهم ایجاد میکنند

39%   نسبت به ایده ها و رویکرد های جدید باز هستند

38%  احساس موفقیت و شکست را باهم ایجاد میکنند

38%  برای رشد کارکنان به رهبران بعدی کمک میکنند

37%  امنیت را برای سعی و خطا فراهم میکنند

مدیریت, نکات مدیریتی